Seminars
Title Referent Date Time

Xu Cheng

05.05.2023

3:00 pm

Zhongkai Mei

26.05.2023

3:00 pm

Allen George

02.06.2023

3:00 pm

Marie Seyller

09.06.2023

3:00 pm

Zijing Liu

16.06.2023

3:00 pm

Gürel Özesme

16.06.2023

3:45 pm

Xiang Zhang

23.06.2023

3:00 pm

Jun Li

23.06.2023

3:45 pm

Moritz Schenk

07.07.2023

3:00 pm

Fanli Kong

07.07.2023

3:45 pm

Ivan Otic

14.07.2023

3:00 pm

Fabian Wiltschko

14.07.2023

3:45 pm

Zihan Xia

21.07.2023

3:00 pm

Nikolai Rensch

21.07.2023

3:45 pm

Florin Badea

28.07.2023

3:00 pm

Ludwig Köckert

28.07.2023

3:45 pm